torsdag 6. november 2014

Oppstartsseminar 6. november 2013

Denne bloggen er opprettet i forbindelse med et studie som starter i dag 6. november 2013. Nyweb har i samarbeid med Universitetet i Stavanger utarbeidet et videreutdanningstilbud til bibliotekarer i videregående skoler i fylkene Oppland, Hedmark, Buskerud og Akershus. I vinter skal altså mye handle om Skolebibliotekets rolle i elevenes læringsarbeid - både her og i hverdagen min som bibliotekleder på Dønski videregående skole.